Firmanavn
Vi har levert byggtjenester siden 1968

Noen av våre restaureringsoppdrag

stvgr  reiseeffekt

Restaurering Leversen gården for Stavanger Reiseeffekt


Stavanger sentrum, rehab av bygg, 1990

Lokalene er nå overtatt av Askeland.