Firmanavn
Vi har levert byggtjenester siden 1968

Hovedentrepriser

Vi har gjennom årenesløp stått som hovedentreprenør for flere prosjekter. Her kan nevnes:
  • Feltutbygging, Drivgansveien på Hundvåg
  • Feltutbygging, Nedre Vågen og Midtre Vågen på Hundvåg
  • Flytting av Enkesetet i Stavanger
  • Rehabilitering og oppjekking av Bispebryggen i Stavenger, tidligere Sandnes Sparebanks lokaler