Firmanavn
Vi har levert byggtjenester siden 1968
19102007(001)

Bispegården


Ombygging fra låve og portnerbolig til kontorer for stavanger bispedømmeråd, 1985

19102007(002)

Byggmester Oddvar Meling AS

Nedre Vågen 38
4085 Hundvåg

Telefon: 51 89 23 03
Mobil: 901 56 550

meling@lyse.net